Emigreren

Over emigreren naar, leven in of gewoon reizen naar Brazilië

Brazilië is een gewilde bestemming geworden voor mensen die op zoek zijn naar een drastische verandering van levensstijl, een plek ver weg van oorlogen en mogelijke terroristen, een leven zonder stress of gewoon een plaats om de laatste fase van het leven in rust door te brengen. Dit alles ligt binnen de mogelijkheden, maar er zijn wat dingen die men moet weten alvorens zo ‘n stap te zetten. Op deze pagina vindt u algemene informatie. Bezoek de pagina Pro’s & Con’s voor meer details.

Nieuwsberichten laten vaak uitschijnen dat het geweld in de Braziliaanse steden groeit, maar die indruk is er niet als men zich hier vestigt. Een confrontatie met geweld hangt sterk af van het eigen gedrag, het al dan niet toepassen van enkele “common sense” maatregelen. En waar is het dan beter? Ook dat hangt af van uw noden. Indien werken een noodzaak is, u niet kan leven zonder een supermarkt in een straal van 5 kilometer en een goede opvoeding wenst voor uw kinderen, dan bent u best af in het centrum/zuiden van Brazilië. Wie in het echte Brazilië wil wonen moet het zoeken in het noord-westen. Zij die orde en rust willen en toch in een tropisch gebied willen wonen zoeken het best in het zuiden. Bereid u wel voor op enkele eigenaardigheden, typisch voor Brazilië.

Stiptheid hoort niet echt bij de goede eigenschappen van de doorsnee Braziliaan. De chaos is een dagelijks gegeven in de Braziliaanse maatschappij met een torenhoge bureaucratie als voornaamste hinderpaal. Hieruit concluderen dat Brazilië een chaotisch land is zou een foute conclusie zijn. Een nog grotere denkfout bestaat erin dat sommigen denken dat alles kan in Brazilië, niets is minder waar. Er bestaan wetten en reglementen (zelfs teveel), en die moeten worden opgevolgd. Samen met de eerder vermelde bureaucratie zorgen die ervoor dat het leven in Brazilië een chaotische indruk maakt en dat niets kan worden opgelost zonder de hulp van een “despachante”. Dat kan wel, maar u moet ervoor zorgen dat u goed ingelicht bent.

Bankieren doet u doet best via de (uitstekende) internetservices van de Braziliaanse banken. Moet u toch naar de bank of een overheidsinstelling, doe dat dan in de namiddag aan het einde van de maand, of zoek een instelling in een kleiner stadje. Er bestaan verschillende manieren om de dingen te vergemakkelijken, die ontdekt men wel vanzelf na een tijdje Brazilië. Wordt u uitgenodigd door een Braziliaan, neem dan niet vanzelfsprekend aan dat het gemeend is. Brazilianen zijn erg hartelijk maar voelen zich in hun binnenste vaak geïntimideerd door een buitenlander en weten niet goed hoe om te gaan met iemand waarvan zij denken dat hij/zij uit de “eerste wereld” komt. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel, maar in het begin houdt men best contact met andere buitenlanders die hier al jaren wonen en al een vriendenkring hebben opgebouwd. De goede contacten komen dan ook wel vanzelf.

Braziliaanse bruid

Mannelijke vrijgezellen komen vaak naar Brazilië in de hoop er de liefde van hun leven te ontmoeten. Men mag echter niet vergeten dat een buitenlandse man meestal een gegeerde prooi is voor een Braziliaanse vrouw, tenzij ze zelf welgesteld en onafhankelijk zijn. Voor hen is een Europese of Amerikaanse man een ridder op een wit paard die hun een leven kan aanbieden zonder armoede, harde leefomstandigheden, misbruik en vooroordelen. Het gebeurt maar al te vaak dat zij nadien tot de vaststelling komen dat die ridder in werkelijkheid niet bestaat. De gevolgen kunnen dramatisch zijn: ingewikkelde scheidingen, onderhoudsgeld, emotionele teleurstellingen, gevechten omwille van kinderen. De beste manier om dit alles te voorkomen is wachten met huwen tot de periode van de hevigste passie voorbij is. Neem hem/haar mee naar uw land, leer elkaar’s familie kennen, reis zo vaak op en neer als nodig is.

Keeping a low profile

De algemene regel moet zijn: keeping a low profile. Wat men ook moge beweren, de voornaamste drijfveer van de kleine crimineel is afgunst en nijd. Er zijn Brazilianen die in zodanig arme omstandigheden leven dat men het zich in Europa niet eens kan voorstellen, maar die overvallen geen mensen op straat. De meeste kleine criminelen zijn rotverwende jeugdige kereltjes die weliswaar in een arme omgeving opgroeiden maar nooit leerden hoe bij te dragen tot enige verbetering door hun ouders. Die ouders laten dergelijke kinderen doen wat ze willen, om welke reden dan ook. Geen wonder dat ze op straat opgroeien en zich tot de misdaad bekeren uit verveling, niet omdat ze arm zijn. Het zijn zij die een revolver tegen het hoofd van hun slachtoffer duwen, omdat hij een mooiere fiets heeft dan zij zelf, niet omdat ze eten willen kopen voor hun broers of zusjes.

Een ietwat bescheiden houding is dus de juiste houding. Rij met een gewone Braziliaanse auto, geen dure import slee. Kleed uzelf gewoon en niet opvallend en loop niet rond met luxe goederen die om aandacht schreeuwen. Tachtig procent van de Brazilianen zijn wellicht minder ontwikkeld dan u, zijn armer of zijn minder welopgevoed, maar ze zijn wel hartelijk en vriendelijk, staan altijd klaar om een helpende hand toe te steken.

Werken in Brazilië

Als tijdelijke bezoeker/toerist mag u niet werken in Brazilië, dat kan enkel nadat u een verblijfsvergunning heeft aangevraagd en bekomen. Hier vindt u meer over de wetgeving voor buitenlanders die in Brazilië wensen te werken.  Om een baan te vinden in Brazilië kan u terecht bij websites als Manager, Catho en soortgelijken. Een aanrader is Careerjet, een vacature zoekmachine. In één eenvoudige zoekopdracht geeft Careerjet de werkzoekende toegang tot een grote selectie van vacatures afkomstig van verschillende websites. Daarmee bespaart Careerjet de werkzoekende de moeite om elke website apart te moeten bezoeken.

Bedenk evenwel dat Braziliaanse werkgevers niet staan te springen om buitenlandse werknemers in dienst te nemen, tenzij in uitzonderlijke gevallen. Wie werk zoekt in Brazilië richt zich best tot een buitenlands bedrijf dat in Brazilië actief is, ofwel komt men zich in Brazilië vestigen en gaat men zich persoonlijk aanbieden bij de werkgever die een baan ter beschikking stelt. Een CV opsturen vanuit het buitenland leidt meestal tot teleurstellende resultaten en zal zelden beantwoord worden.

Verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning kan bekomen worden mits te voldoen aan een van de voorwaarden zoals die bij wet vastgelegd werden.

1 – Administrator, manager of directeur van een bedrijf

De kandidaat moet al tewerkgesteld zijn bij het moederbedrijf, of bij het filiaal of afdeling van dat bedrijf in Brazilië, er bestaat hiervoor geen minimum termijn. Voorwaarden: een bewijs van die tewerkstelling, een bewijs dat de activiteit van het bedrijf gespecialiseerd werk verricht dat technologische, produktieve en sociale vooruitgang voortbrengt, een bewijs dat het bedrijf minstens R$ 600.000 heeft geïnvesteerd voor iedere gewenste verblijfsvergunning.

2 – Administrator, manager of directeur van een beginnend bedrijf

Een bedrijf met plannen voor de opstart van een Braziliaans filiaal of afdeling heeft recht op drie verblijfsvergunningen. Voowaarden: een bewijs dat het bedrijf al minstens 5 jaar actief was in het thuisland, bewijzen dat het bedrijf zich laat vertegenwoordigen bij wettelijke volmachten. Dit type van verblijfsvergunningen wordt uitgerijkt voor een periode van twee jaar, te verlengen na het aantonen van de nodige investeringen en scheppen van werkgelegenheid (minstens 10 banen in de eerste twee jaren). Een investering van (minstens) R$ 500.000 is vereist per vergunning.

3 – Investeerder

Een buitenlander die zich permanent in Brazilië wil vestigen en minstens R$ 500.000 wil investeren in een produktieve activiteit.

4 – Researcher of specialist op hoog niveau

Hiervoor is een bewijs vereist van een Braziliaanse instelling dat de interesse voor een buitenlandse researcher of specialist aantoont. Verder zullen een CV en de nodige academische referenties en diploma’s gevraagd worden.

5 – Gepensioneerde

Een gepensioneerde buitenlander heeft recht op een verblijfsvergunning indien hij/zij een maandelijks pensioen van minstens R$ 6.000 kan aantonen. Tot 2 afhankelijken kunnen eveneens een verblijfsvergunning bekomen, maar die afhankelijkheid moet wel bewezen worden. Voor iedere bijkomende afhankelijke moet de aanvrager R$ 2.000 extra kunnen aantonen. Voorwaarden: een bewijs van de uitbetalingsinstelling van het pensioen en een bewijs van de bank die de maandelijkse transfer bevestigd.

6 – Huwelijk

Een verblijfsvergunning wordt uitgerijkt aan de buitenlander die met een Braziliaanse burger huwt. De aanvraag en uitreiking gebeurt via de federale politie die controleert of het al dan niet om een schijnhuwelijk gaat. Huwen om een verblijfsvergunning te bekomen is geen goed idee. Indien u na rijp beraad de stap wil zetten, dan kan dat in Brazilië zelf maar ook in het thuisland waar u de aanvraag voor een verblijfsvergunning kan indienen op de Braziliaanse ambassade.

7 – Kind

Een verblijfsvergunning wordt uitgereikt aan de buitenlandse ouder(s) van een Braziliaans kind.

Meer over wonen en (vooral) werken in Brazilië, klik hier.

Reizen

Tijd

Brazilië is een erg groot land met verschillende tijdzones. In Rio de Janeiro is het 3 tot 5u vroeger dan in België en Nederland. Het juiste uurverschil is afhankelijk van zomer- en winteruur in de respectievelijke landen en van de tijdzone in Brazilië. Raadpleeg deze website om het juiste uur te kennen in de Braziliaanse staat van uw keuze (kolom rechts, onder “Brazil”).

Documenten

Voor Brazilië is enkel een paspoort nodig (geldigheid tot 6 maanden na terugkeer). Een kopie van het paspoort die men overal kan meenemen in plaats van het originele document is altijd handig en veiliger. Om een auto te huren is een internationaal rijbewijs nodig. Hou rijbewijs en autopapieren onderweg altijd binnen handbereik, er zijn regelmatig controleposten op de Braziliaanse wegen. Er staan hoge boetes op het niet dragen van de veiligheidsgordels op de grote wegen. Recentelijk werd de wet “Lei Seca” goedgekeurd, er wordt nu een zero tolerantie toegepast betreffende drinken en rijden.  Ook snelheidscontroles zijn niet ongewoon, in de nabijheid van grotere steden hangen overal camera’s (die al dan niet werken) en op de “rodoviárias” (hoofdwegen, snelwegen) voert de wegenpolitie (in lichtbruin uniform) controles uit met de radar.

Wegcontrole door de “Polícia Rodoviária Federal”

Gezondheid

Een goede reisverzekering valt aan te raden. Wie in Brazilië komt wonen neemt best een ziekte verzekering ter plaatse (Plano de Saúde) omdat de publieke hospitalen niet zo goed zijn en altijd overbevolkt. De privé-gezondheidszorg is beduidend beter. Inentingen zijn enkel nodig indien u dieper het binnenland in trekt (gele koorts, malaria). Bescherm uzelf tegen muggen die ziektes als dengue overbrengen, en ook tegen zonnebrand (best producten met een hogere beschermingsfactor).

Geld

De koersschommelingen tussen de Euro en de Real zijn eerder beperkt maar kunnen niet als stabiel bestempeld worden. Op dit moment krijgt u voor 1 euro gemiddeld 2,6 real. Raadpleeg deze “currency converter” om de actuele koers te kennen. In alle internationale luchthavens van Brazilië zijn “Cambio’s” te vinden, wisselkantoren waar u doorgaans vlot geld kan wisselen. In de grote steden kan men terecht bij bankautomaten, vooral bij Bradesco, Citybank en enkele anderen waar een Maestro of Visa-kaart aanvaard wordt. Vermijdt alleenstaande automaten, zeker ‘s avonds of ‘s ochtends vroeg. Ook reisagentschappen bieden doorgaans een goede wisselkoers aan. In winkels vraagt u best vooraf of er kan betaald worden met een internationale Visa-kaart; vele winkels aanvaarden enkel een lokale Visa-kaart van een Braziliaanse bank.

Euro versus Real (enkelvoud = real, meervoud = reaís)

Vliegen

Diverse vliegtuigmaatschappijen als Air France, British Airways, Tap, Tam, Iberia e.a. vliegen bijna dagelijks (lijnvluchten) rechtstreeks naar een van de Braziliaanse hoofdsteden. Vanuit Brussel zijn er geen rechtstreekse vluchten. Afhankelijk van het vertrekpunt (Parijs, Londen, Amsterdam, Madrid, Lissabon…) en het punt van aankomst (Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Natal…) neemt een reis naar Brazilië gemiddeld 8 á 9 uur in beslag.

Boeing van de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij TAM

Afstanden tussen enkele belangrijke Braziliaanse steden

2 Reacties op “Emigreren

  1. Pingback: Visum Brazilië·

  2. Pingback: Visum Brazilië·

Reacties zijn gesloten.