Politiek

Het Braziliaanse politieke stelsel

De hoofdstad van Brazilië is Brasília. Sinds 1988 is Brazilië een federale presidentiële democratische republiek waar de president tegelijk het staatshoofd en het hoofd van de regering is. Een van de basisprincipes van de politiek in de republiek Brazilië is het meer-partijen systeem, een garantie op politieke vrijheid. De administratieve structuur van de staat is een federatie. Nochtans vormen de gemeentes autonome politieke entiteiten waardoor de federatie een tripartite wordt: de regering, de afzonderlijke staten (26 + 1 ‘estados’) en de gemeentes (municípios). De drie machten zijn de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de juridische macht. De uitvoerende macht ligt in handen van de regering met de president aan het hoofd die gekozen wordt voor een ambtstermijn van 4 jaar die eenmaal met dezelfde periode kan verlengd worden. De wetgevende macht is genesteld in het nationaal congres, een stelsel met 2 kamers. De volksvertegenwoordigers worden vierjaarlijks gekozen in een proportioneel systeem per staat. De senatoren worden voor een termijn van 8 jaar verkozen.

De 26 + 1 staten worden geleid door een gouverneur die verkozen wordt voor 4 jaar, mogelijk te verlengen met dezelfde periode. Dit geldt ook voor de burgemeesters van de gemeentes. Zowel op het niveau van staat als gemeente is er slechts 1 kamer van deputados estaduaís (staat) of vereadores (op gemeentelijk niveau). De juridische macht is in handen van 11 ministers die aangeduid worden door de president, op advies van de senaat. De ministers van het Supremo Tribunal Federal worden niet automatisch vernieuwd bij elk presidentiëel mandaat, dit gebeurt enkel als een van hen op pensioen gaat, of na een overlijden.

De voornaamste politieke partijen:

PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PTB Partido Trabalhista Brasileiro
PDT Partido Democrático Trabalhista
PT Partido dos Trabalhadores
DEM Democratas
PCdoB Partido Comunista do Brasil
PSB Partido Socialista Brasileiro
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira
PTC Partido Trabalhista Cristão
PMN Partido da Mobilização Nacional
PRP Partido Republicano Progressista
PPS Partido Popular Socialista
PV Partido Verde
PTdoB Partido Trabalhista do Brasil
PRTB Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
PP Partido Progressista
PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
PCB Partido Comunista Brasileiro
PHS Partido Humanista da Solidariedade
PSDC Partido Social Democrata Cristão
PCO Partido da Causa Operária
PTN Partido Trabalhista Nacional
PSL Partido Social Liberal
PRB Partido Republicano Brasileiro
P-SOL Partido Socialismo e Liberdade
PR Partido da República


“Presidenta” Dilma Rousseff


De Braziliaanse regering

De staten van Brazilië

Van links naar rechts: nummering, vlag, staat, afkorting, hoofdstad, regio: