Immo kopen

Tweede woning in Brazilië

Droomt u van een tweede woning in het buitenland? Ziet u Brazilië wel zitten? Bent u onder de indruk van de vooruitgang van het land op economisch vlak, de vele bloedmooie stranden, het heerlijke subtropische klimaat, palmbomen, kokosnoten en de vooralsnog aantrekkelijke prijzen van gronden, huizen en appartementen? Dan bent u niet de enige. Sommigen hebben de stap al gezet, anderen blijven rond surfen op het net waar vele tientallen sites te vinden zijn die de kandidaat koper willen overtuigen om toch vooral via hen te kopen. Vele van die websites blinken niet uit in duidelijkheid, schieten tekort in het geven van informatie en goede raad, zijn er enkel op uit om snel grote winsten te maken.

Vooraf

Vooraleer u overgaat tot een aankoop moet u de streek herhaaldelijk bezoeken en verkennen, liefst op gespreide tijdstippen van het jaar. De volgende stap is het uitmaken van het doel van uw aankoop. Wilt u er zelf regelmatig op vakantie, of wil u enkel kopen als investering? In het tweede geval kan u verhuren, en staat het u ook altijd vrij om weer te verkopen met winst. Wat het ook wordt, u hebt hulp nodig, niet in het minst bij de aankoop zelf. Zorg dat u vooraf goed nagaat of de verkopers u kunnen begeleiden betreffende juridische en notariële zaken. In Brazilië gelden andere regels dan in Europa. Een tweede struikelblok is de taal. Het is dan ook een goed idee om alle documenten die te pas komen bij een verkoop vooraf te laten vertalen zodat u de kleine lettertjes kan uitpluizen alvorens een handtekening te plaatsen. De prijs van die vertaling weegt niet op tegen latere teleurstellingen.

Administratief

Kennis van de Braziliaanse administratie, wetgeving, de fiscale spelregels, ruimtelijke ordening en bouwmethodes is noodzakelijk, zeker als u op eigen houtje tewerk gaat. Er zijn in Brazilië verscheidene groepen Europese investeerders bezig die correct werken en u op professionele wijze begeleiden met deze aspecten. Hoe dan ook, zowel u als de verkoper moeten over een CPF beschikken. Brazilianen hebben allemaal een CPF (Cadastro de Pessoa Física), tenminste als ze in orde zijn met hun fiscale verplichtingen. Geregistreerde bedrijven in Brazilië hebben een CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Het is belangrijk om na te gaan of de verkoper in regel is met zijn fiscale verplichtingen en dat hij geen schulden heeft, zowel voor houders van een CPF (privé personen) als van een CNPJ (bedrijven). Bij het inschrijven in het vastgoedregister moet de lokale overheid dit ook controleren.

Betalen

U kunt niet rechtstreeks storten op de bankrekening van de verkoper. Het aankoopbedrag moet naar de Banco Central (Nationale Bank van Brazilië) gestuurd worden. De verkoper moet bewijzen voorleggen aan zijn bank dat het geld dat toekwam bij de Banco Central voor hem bestemd is door het voorleggen van de verkoopsovereenkomst, een veilige procedure. De bankier is medeverantwoordelijk. De verkoper heeft 90 dagen tijd om die bewijzen voor te leggen, zoniet gaat het geld terug naar het land en de bankrekening van herkomst. In Brazilië wordt het eigendomsrecht zeer ernstig genomen. Het opmaken van een testament is dan ook een goed idee.

Na de aankoop

Of u er nadien zelf op vakantie gaat, ofwel verhuurt aan andere vakantiegangers, lokaal toezicht blijft noodzakelijk. Ernstige vastgoedbedrijven bieden die service aan en ontlasten u van de zorg voor uw eigendom als u afwezig bent. In andere gevallen valt het aan te raden om een “caseiro” in dienst te nemen, iemand die de woning onderhoudt, de kleine rekeningen betaalt en een oogje in het zeil houdt. Dit is geen overbodige luxe. Wanneer uw terrein groot genoeg is, dan zou iemand tijdens uw afwezigheid een stukje in beslag kunnen nemen en er een kleine woning op bouwen. Volgens de Braziliaanse wet kan iemand nadien niet zomaar verplicht worden zijn woning te verlaten indien hij er eenmaal woont. Om eventuele moeilijkheden te vermijden valt toezicht aan te raden.

Om uw CPF in regel te houden met de fiscus moet er jaarlijks een belastingsaangifte ingediend worden, tenminste als u inkomsten heeft via verhuren. Wie geen inkomsten heeft in Brazilië (of minder dan ongeveer 6.500 euro/jaar) is voortaan vrijgesteld van aangifte.

Condominium

Als u helemaal vrij wil zijn van alle zorgen, koop dan een woning of een flat in een condominium (woongemeenschap). De betaling van een maandelijkse fee (gemeenschappelijke kosten) dekt diensten als huisvuilophaling, bewaking, onderhoud van de buitenaanleg en gemeenschappelijke delen van het condominum, zwembad (indien aanwezig), aansluiting van nutsvoorzieningen als warm water installatie, telefoon, kabeltelevisie, internet, brand- en diefstalverzekering, administratie en dergelijke meer. Meestal is de jaarlijkse belastingsaangifte inbegrepen in de fee. Het bedrag is afhankelijk van de geboden diensten. U mag er vanuit gaan dat dit meestal schommelt tussen 200 en 400 euro per maand. Minder of meer is mogelijk.

Andere kosten

Jaarlijks moet er een onroerend goed belasting betaald worden, de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). De waarde van de IPTU verschilt naarmate de ligging en de waarde van het eigendom. Een gemiddeld bedrag voor een normale flat aan zee kan schommelen tussen 400 en 600 euro. Vrijwel alle gemeentebesturen bieden de mogelijkheid om deze belasting in stukjes te betalen, gespreid over het jaar. Wie het bedrag in 1 keer betaalt krijgt meestal een korting.

Bij de aankoop wordt er een overdrachttaks geheven. Deze belasting wordt bepaald door het Município. Een voorbeeld: de waarde van de ITIV (Imposto Transmissão Intervivos) in Salvador (Bahia) bedraagt 3% van de verkoopsprijs.

Voor de opmaak van de verkoopsakte (Escritura Pública) moet er een kleinere taks betaald worden, afhankelijk van de waarde. Idem dito voor de inschrijving in het Cartório de Imóveis.

Hoe kopen

U kunt gewoon als privé persoon kopen. Daarvoor moet u eerst een CPF aanvragen bij de Receita Federal (via het internet), of bij het Braziliaanse consulaat in uw land.

Indien u een vennootschap heeft in uw land kan u er een internationale vennootschap van maken. Daarvoor moet er in Brazilië een CNPJ nummer aangevraagd worden.

Een derde mogelijkheid bestaat erin om een Ltda op te richten, het Braziliaanse equivalent van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Minstens twee vennoten zijn vereist en een Braziliaanse administrator.

Bij het verkopen van het eigendom moet er 15% belasting op de meerwaarde betaald worden in Brazilië. Bij overlijden gelden er successierechten. Die bedragen 4% van de officiële waarde.

Belgisch Tree Bies project in Subaúma, Bahia:

Droomt u van een 2de verblijf in Brazilië, of u zou er zich definitief willen vestigen? Neem dan eens een kijkje bij Brazil-Invest met enkele leuke tips en aanbiedingen.