FAQ

Veelgestelde vragen

Heb ik een visum nodig als ik naar Brazilië wil reizen?

Neen, het volstaat om een internationaal paspoort te hebben dat niet gaat vervallen in de eerste zes maanden. Dit kan wel verschillen volgens het land van herkomst. Een tabel van de geldende regels per land vindt u op dit webadres (PDF bestand in het Engels) Een bezoeker of een toerist kan maximaal 90 dagen in Brazilië verblijven en/of rondreizen. De vaste regel is: 90 dagen per periode van 180 dagen.

Wat gebeurt er als ik langer dan 180 dagen in Brazilië blijf?

In dat geval krijgt u een boete opgelegd van R$ 8,28 per dag, met een maximum van R$ 827,75. Die boete moet betaald worden vooraleer u toelating krijgt om het land te verlaten. Ook hiervoor moet men naar een kantoor van de federale politie.

Heb ik een verblijfsvergunning nodig als ik naar Brazilië wil emigreren en hoe bekom ik die?

Het is niet toegestaan om meer dan 90 dagen per jaar in Brazilië te verblijven per periode van 180 dagen, als toerist. Wil u er zich permanent vestigen, dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Om die te bekomen moet voldaan worden aan een van de wettelijke vastgelegde voorwaarden. Dit zijn ze:

1 – Administrator, manager of directeur van een bedrijf

De kandidaat moet al tewerkgesteld zijn bij het moederbedrijf, of bij het filiaal of afdeling van dat bedrijf in Brazilië, er bestaat hiervoor geen minimum termijn. Voorwaarden: een bewijs van die tewerkstelling, een bewijs dat de activiteit van het bedrijf gespecialiseerd werk verricht dat technologische, produktieve en sociale vooruitgang voortbrengt, een bewijs dat het bedrijf minstens R$ 600.000 heeft geïnvesteerd voor iedere gewenste verblijfsvergunning.

2 – Administrator, manager of directeur van een beginnend bedrijf

Een bedrijf met plannen voor de opstart van een Braziliaans filiaal of afdeling heeft recht op drie verblijfsvergunningen. Voowaarden: een bewijs dat het bedrijf al minstens 5 jaar actief was in het thuisland, bewijzen dat het bedrijf zich laat vertegenwoordigen bij wettelijke volmachten. Dit type van verblijfsvergunningen wordt uitgerijkt voor een periode van twee jaar, te verlengen na het aantonen van de nodige investeringen en scheppen van werkgelegenheid (10 banen in de eerste twee jaren). Vereiste investering: R$ 150.000 per vergunning.

3 – Investeerder

Een buitenlander die zich permanent in Brazilië wil vestigen en minstens R$ 500.000 wil investeren in een produktieve activiteit heeft recht op een verblijfsvergunning. Dit alles moet wettelijk gestaafd worden via het oprichten van een vennootschap, het openen van een bankrekening en een bewijs dat de nodige fondsen via de Banco Central binnenkwamen.

4 – Researcher of specialist op hoog niveau

Hiervoor is een bewijs vereist van een Braziliaanse instelling dat de interesse voor een buitenlandse researcher of specialist aantoont. Verder zullen een CV en de nodige academische referenties en diploma’s gevraagd worden.

5 – Gepensioneerde

Een gepensioneerde buitenlander heeft recht op een verblijfsvergunning indien hij/zij een maandelijks pensioen van minstens R$ 6.000 kan aantonen. Tot 2 afhankelijken kunnen eveneens een vergunning bekomen, maar die afhankelijkheid moet wel bewezen worden. Voor iedere bijkomende afhankelijke moet de aanvrager R$ 2.000 extra kunnen aantonen. Voorwaarden: een bewijs van de uitbetalingsinstelling van het pensioen en een bewijs van de bank die de maandelijkse transfer bevestigd.

6 – Huwelijk

Een verblijfsvergunning wordt uitgerijkt aan de buitenlander die met een Braziliaanse burger huwt. De aanvraag en uitreiking gebeurt via de federale politie die controleert of het al dan niet om een schijnhuwelijk gaat. Huwen om een verblijfsvergunning te bekomen is geen goed idee. Indien u na rijp beraad de stap wil zetten, dan kan dat in Brazilië zelf maar ook in het thuisland waar u de aanvraag voor een verblijfsvergunning kan indienen op de Braziliaanse ambassade.

7 – Kind

Een verblijfsvergunning wordt uitgereikt aan de buitenlandse ouder(s) van een Braziliaans kind.

Mag ik werken in Brazilië?

Als tijdelijke bezoeker/toerist mag u niet werken in Brazilië, dat kan enkel nadat u een verblijfsvergunning heeft aangevraagd en bekomen. Hier vindt u meer over de wetgeving voor buitenlanders die in Brazilië wensen te werken.

Ik wil investeren om een verblijfsvergunning te bekomen. Welke zijn de stappen?

Wanneer u een bedrijf opricht en vervolgens R$ 150.000 (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt) als kapitaal inbrengt heeft u recht op een verblijfsvergunning. Het gehele proces van de aanvraag zal minstens 90 dagen in beslag nemen. Voor een visumaanvraag dient u bij aankomst in Brazilië in het bezit te zijn van een geldig paspoort en een geboortebewijs dat moet vertaald worden door een erkende vertaler.

Gedurende de periode van afwachten van die verblijfsvergunning eist de Braziliaanse regering dat er een Braziliaanse partner wordt opgenomen in de statuten van uw vennootschap. Zo iemand wordt beschouwd als “socio-gerente” met volledige zeggenschap over het bedrijf en alle bankzaken. Nadat de verblijfsvergunning wordt toegekend kan die socio-gerente uitgeschreven worden. Het is dus van groot belang dat men hier een vertrouwenspersoon voor in huurt.

Ik wil enkel een huis kopen van R$ 150.000. Krijg ik dan een verblijfsvergunning?

Het kopen van een woning op zich geeft geen recht op een verblijfsvergunning. U mag die woning gebruiken voor de maximale toegestane termijn van 90 dagen per jaar, per periode van 180 dagen. U mag die woning ook verhuren. In dat geval zal u die inkomsten moeten vermelden op uw jaarlijkse belastingsaangifte. De bezitter van een CPF (zie volgende vraag), zonder dewelke u geen huis kan kopen, is verplicht een jaarlijkse belastingsaangifte te doen indien een bepaald bedrag van inkomsten/jaar overschreden wordt. De aankoop van een huis kan wel gebruikt worden om een verblijfsvergunning te bekomen indien u eerst een vennootschap opricht die het huis aankoopt om er een produktieve activiteit uit te voeren, bijvoorbeeld een Bed & Breakfast.

Wat is een CPF?

De afkorting CPF betekent “Cadastro de Pessoa Física”. Een CPF is te vergelijken met een Belgisch rijksregisternummer of een Nederlands Sofi-nummer. Men heeft een CPF nodig voor een heleboel zaken zoals bvb. het kopen van een auto of onroerend goed, uw belastingsaangifte, het openen van een bankrekening (wat pas kan na het bekomen van een verblijfsvergunning) of het registreren in computersystemen van winkelketens of online shops. Zonder een CPF zijn er veel dingen die niet kunnen gedaan worden. Wie naar Brazilië wil emigreren zal dit best meteen in orde brengen. U kan uw CPF aanvragen in Brazilië. Daarvoor moet u naar de Receita Federal met uw paspoort (vertaald door een beëdigde vertaler) en een uittreksel uit het geboorteregister. Dit uittreksel moet vooraf geldig verklaard worden (of gelegalizeerd) bij de Braziliaanse Embassade in Brussel of het Braziliaanse consulaat in Rotterdam. Met deze documenten bekomt men dan het CPF nummer. Een CPF kan tegenwoordig ook via het internet aangevraagd worden, of via de Braziliaanse ambassade in België of Nederland.

Ik wil een bankrekening openen in Brazilië, hoe doe ik dat?

Braziliaanse banken willen uiteraard uw centen, maar moeten de richtlijnen volgen van de Banco Central, en die richtlijnen zijn de jongste jaren niet eenvoudiger geworden, integendeel. Banken zijn zelfs wantrouwig als er een bankrekening moet geopend worden voor een Braziliaanse vennootschap waarbij er vennoten zijn die niet in Brazilië wonen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen fysieke personen (pessoa física met CPF), en rechtspersonen (pessoa jurídica met CNPJ). Niet alle banken doen even moeilijk als het om de tweede groep gaat, maar als gewone privé persoon moet u wel knopen doorhakken. Banken eisen doorgaans de volgende dingen:

– Een Braziliaanse identiteit, t.t.z. een RNE (Cedula de Identidade de Estrangeiro). Die bekomt men na de goedkeuring van aanvraag tot een definitieve verblijfsvergunning (zie hoger).

– Een CPF (zie hoger)

– Een “Comprovante de Residência”. Dit is een bewijs van woonplaats. Als bewijs van woonplaats geldt een rekening van een nutsvoorziening als telefoon (geen gsm), elektriciteit, water of gas op uw persoonlijke naam.

– Een bewijs van uw inkomen. Dit kan een uitkering zijn, een kopie van uw aangifte voor de (Braziliaanse) belastingen (IR ofwel Declaração Imposta de Renda), een arbeidsboekje (carteira de trabalho) met ontvangstbewijzen van uw loon (contra cheques).

Samen gevat: als het de bedoeling is om lekker thuis te blijven en uw geld te parkeren op een Braziliaanse rekening om te kunnen profiteren van de rente (die hoger is dan elders) via een “poupança” (spaarrekening) of een applicatie als een CDB (Certificado de Depósito Bancário), dan zal dat waarschijnlijk niet lukken. Consequent wezen is de oplossing. U doet het op de Braziliaanse manier, of u doet het niet.

Is het u menens, neem dan contact op met Link2Brazil, wij wijzen u de weg. U moet hem enkel volgen.

Ik wil een baan vinden in Brazilië. Hoe doe ik dat?

Hiervoor kan u terecht bij websites als Manager, Catho en soortgelijken. Bedenk evenwel dat Braziliaanse werkgevers niet staan te springen om buitenlandse werknemers in dienst te nemen, tenzij in uitzonderlijke gevallen. Wie werk zoekt in Brazilië richt zich best tot een buitenlands bedrijf dat in Brazilië actief is, ofwel komt men zich in Brazilië vestigen en gaat men zich persoonlijk aanbieden bij de werkgever die een baan ter beschikking stelt. Een CV opsturen vanuit het buitenland leidt meestal tot teleurstellende resultaten en zal zelden beantwoord worden.

Er ontbreekt hier een vraag/antwoord

Stel de vraag, geef het antwoord, of beiden, wij doen de rest. Stuur uw verzuchtingen naar link2brazil@gmail.com