FAQ

Veelgestelde vragen

Heb ik een visum nodig als ik naar Brazilië wil reizen?

Neen, het volstaat om een internationaal paspoort te hebben dat niet gaat vervallen in de eerste zes maanden. Zonder visum kunt u, als toerist, maximaal 90 dagen per half jaar in Brazilië verblijven. Dat wil zeggen als uw 90 dagen op zijn (dit hoeft niet aaneengesloten te zijn), dan moet u minimaal 90 dagen buiten Brazilië blijven om daarna weer Brazilië in te reizen als toerist. Een toeristenvisum kan niet worden verlengd.

Wat gebeurt er als ik langer dan 90 dagen in Brazilië blijf?

In dat geval krijgt u een boete opgelegd. Die boete moet betaald worden vooraleer u toelating krijgt om het land te verlaten. Ook hiervoor moet men naar een kantoor van de federale politie.

Mag ik werken in Brazilië?

Als tijdelijke bezoeker/toerist mag u niet werken in Brazilië, dat kan enkel nadat u een verblijfsvergunning heeft aangevraagd en daadwerkelijk verkrijgt.

Ik wil investeren om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Welke zijn de stappen?

Wanneer u een bedrijf opricht en vervolgens R$ 500.000 (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt) als kapitaal inbrengt heeft u recht op een verblijfsvergunning. Het gehele proces van de aanvraag zal minstens 90 dagen in beslag nemen. Voor een visumaanvraag dient u bij aankomst in Brazilië in het bezit te zijn van een geldig paspoort en een geboortebewijs dat moet vertaald worden door een erkende vertaler.

Gedurende de periode van afwachten van die verblijfsvergunning eist de Braziliaanse wetgeving dat er een Braziliaanse partner wordt opgenomen in de statuten van uw vennootschap, m.a.w. iemand die een Braziliaanse identiteit bezit en een vast adres heeft in Brazilië. Dat kan dus ook een buitenlander zijn die reeds een verblijfsvergunning bezit. Zo iemand wordt beschouwd als ‘socio-gerente’ of ‘não sócio administrador’ met volledige zeggenschap over het bedrijf en alle bankzaken. Nadat de verblijfsvergunning wordt toegekend kan die socio-gerente uitgeschreven worden indien gewenst.

Ik wil enkel een woning kopen van R$ 300.000. Krijg ik dan een verblijfsvergunning?

Het kopen van een woning op zich geeft geen recht op een verblijfsvergunning. U mag die woning gebruiken voor de maximale toegestane termijn van 90 dagen per jaar. U mag die woning ook verhuren. In dat geval zal u die inkomsten moeten vermelden op uw jaarlijkse belastingaangifte. De bezitter van een CPF, zonder dewelke u geen huis kan kopen, is verplicht een jaarlijkse belastingaangifte in te dienen indien een bepaald bedrag van inkomsten/jaar overschreden wordt (wordt ieder jaar aangepast). De aankoop van een huis kan wel gebruikt worden om een verblijfsvergunning te verkrijgen indien u eerst een vennootschap opricht die het huis aankoopt om er een productieve activiteit uit te voeren, bijvoorbeeld een Bed & Breakfast.

Wat is een CPF?

De afkorting CPF betekent ‘Cadastro de Pessoa Física’. Een CPF is te vergelijken met een Belgisch rijksregisternummer of een Nederlands Sofi-nummer. Men heeft een CPF nodig voor een heleboel zaken zoals bvb. het kopen van een auto of onroerend goed, uw belastingaangifte, het openen van een bankrekening (wat pas kan na de uitreiking van een verblijfsvergunning) of het registreren in computersystemen van winkelketens of online shops. Zonder een CPF zijn er veel dingen die niet kunnen gedaan worden. Wie naar Brazilië wil emigreren, zal dit best meteen in orde brengen. U kan uw CPF aanvragen in Brazilië. Daarvoor moet u naar de Receita Federal met uw paspoort (vertaald door een beëdigde vertaler) en een uittreksel uit het geboorteregister. Dit uittreksel moet vooraf geldig verklaard worden (of gelegaliseerd) bij de Braziliaanse Ambassade in Brussel of het Braziliaanse consulaat in Rotterdam. Met deze documenten bekomt men dan het CPF nummer. Een CPF kan tegenwoordig ook via het internet aangevraagd worden, of via de Braziliaanse ambassade in België of Nederland.

Al het bovenstaande geeft een goede indruk van waar men allemaal tegenaan kijkt in het geval van een definitieve verhuis. Sommigen zullen besluiten dat het niets voor hen is, anderen willen verder gaan en hier een toekomst uitbouwen als ondernemer. Dat is niet onmogelijk, meer, voor doorzetters zijn er zeker genoeg kansen in dit land. Het is echter verstandig om even te wijzen op de Bijbelse uitspraak (Matth. XXII, vs. 14): ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’. Het (denkbeeldig) verhaaltje hieronder is een waarschuwing.

“Er was eens een investeerder die al een tijdje lonkte naar Brazilië om zijn centjes te vermenigvuldigen. Op een dag trok hij zijn stoute schoenen aan, stapte in het vliegtuig, op weg naar het Bric-land van belofte. Daar aangekomen vond hij al snel een geschikt doel voor zijn plannen. Hij kocht een fraaie oven bij Casas Bahia en de nodige ingrediënten om een lekkere cake te bakken op basis van een klassiek recept uit het kookboek van de Boerinnenbond, zo ’n cake die zijn moeder altijd maakte. Het volstond om eraan te denken en het water liep hem al in de mond. Hier zouden de Brazilianen wel pap van lusten, hij zou veel cakes verkopen en hij zou geld verdienen als slijk. Hij zocht en vond een lokale medewerker die hem zou helpen en niet veel later stak de bakvorm in de oven, gevuld met het deeg uit het kookboek van de Boerinnenbond. Hij had niet alle ingrediënten kunnen vinden, maar gelukkig bestonden er Braziliaanse alternatieven. Vervolgens sprak hij tegen zijn nieuwe werknemer: ‘Hou de cake in het oog, ik moet even terug naar huis voor zaken’.

Toen hij enkele weken later terugkeerde om de zaak definitief op te starten, werd hij geconfronteerd met de teleurstelling van zijn leven. De mooie nieuwe oven was weg, zo ook zijn Braziliaanse medewerker. De cake stond nog op tafel, ten minste een uitgedroogd en in elkaar gezakt baksel.

De investeerder snapte er niets van, nog minder toen hij een aantal rekeningen gepresenteerd kreeg van zijn boekhouder. Hij werd helemaal bleek nadat de gerent van zijn bank plots belde om te zeggen dat zijn nieuwe bedrijfje op de lijst stond van wanbetalers bij Serasa. Tot overmaat van ramp kreeg hij ook nog een aanmaning onder de neus van de arbeidsrechtbank omdat zijn werknemer hem voor het gerecht sleurde wegens het niet betalen van een ontslagvergoeding.”

Uiteraard is dit een verzonnen verhaaltje. Maar het overkwam nogal wat buitenlandse investeerders die zonder enige voorbereiding en kennis begonnen aan een avontuur met minder goede afloop. Daar tegenover staan ook een aantal investeerders die succes boekten. Hun geheim? Voorbereiding, studie, marktonderzoek, reizen, praten, luisteren, zien, (soms) zwijgen, zich omringen met de juiste medewerkers, kortom, de Braziliaanse realiteit doorgronden en niet verlegen zijn om goede raad te aanvaarden van ervaren mensen ter plaatse. De investeerder die het zo aanpakt heeft een grote kans van slagen, zeker als hij zelf blijft toezien op het welslagen van zijn cake in de oven.

Een welbekende Braziliaanse uitspraak luidt: ‘De veestapel groeit aan onder toezicht van de veehouder’ (O olho do dono engorda o gado). Met andere woorden: een bedrijf heeft meer kansen om te slagen wanneer de eigenaar(s) er persoonlijk op toezien. Wie dit ernstig neemt en zich niet laat ontmoedigen door de Braziliaanse bureaucratie, heeft zeker een kans van slagen. Wat het nu allemaal inhoudt om een bedrijf te openen en te runnen in Brazilië, leest u op de volgende pagina.

Bedrijf openen