Brazilië vandaag

Sinds het verschijnen van Link2Brazil op het worldwide internet hebben we ontelbare malen antwoorden moeten geven op de meest uiteenlopende vragen over dit land. Onze meningen & ervaringen zijn, uiteraard, persoonlijk. Er zijn vele andere expats, of toeristen die het land slechts sporadisch aan doen, emigranten die tevreden zijn, anderen teleurgesteld, investeerders die het volhielden, anderen die Brazilië de rug toekeerden, kortom evenveel mensen, evenveel meningen. Dat is goed. Het zou verkeerd zijn een mening te vormen en een beslissing te nemen, afgaande op de mening van 1 mens. ‘Get yourself a second opinion’, we schreven het al eerder.

transitoHet is onze oprechte overtuiging dat Brazilië een moderne natie is, weliswaar met gebreken op verscheidene vlakken. Sommigen zullen akkoord gaan, anderen niet. Hoe het ook zij, er zal altijd een verschil zijn tussen het vaderland en de nieuwe bestemming, welke dat ook moge wezen. Brazilië is een prachtig land, met een gastvrije bevolking. Anderzijds: een land is wat zijn bevolking ervan maakt. Een oud en bekend grapje doet hierover de ronde: “God schiep hemel en aarde. Toen hij klaar was met Brazilië vroeg een engel: Heer, dit is een van de mooiste regio’s op aarde geworden, een meesterwerk. Is dit het aards paradijs? God antwoordde: neen, wacht maar af tot je ziet welk volk ik er ga plaatsen“. Zelfs Brazilianen kunnen ermee lachen, maar het blijft altijd een beetje ‘lachen als een boer met kiespijn’.

Brazilië is relatief jong, kent zeker geen lange geschiedenis als het oude Europa. Er waren al inwoners toen de Portugezen aankwamen, maar de reeds aanwezige inheemse bevolking liet het land ongerept en de ontdekkingsreizigers maakten kennis met het werk van de Heer. Na de Portugezen kwamen anderen, uit alle hoeken van de wereld. En die lieten het land niet ongerept, ook de oorspronkelijke bewoners moesten het ontgelden. Er werd geroofd, gemoord, verwoest. Dankzij de enorme afmetingen van Brazilië slaagden ze er tot op heden niet in om het land totaal om zeep te helpen, gelukkig maar. Anderzijds is de schade enorm, zowel voor het land als voor zijn inwoners, niet in het minst de originele bewoners. De onafhankelijkheid kwam er, in het begin van de 19de eeuw. De geschiedenis van Brazilië is dus nog maar net begonnen.

Vandaag bestaat de Braziliaanse bevolking uit een mengelmoes van verschillende rassen. De maatschappij werd uiteindelijk een democratie, een begrip dat zeer breed moet geïnterpreteerd worden. Sommigen vinden van niet. Natuurlijk niet, ze vergelijken Brazilië met hun eigen land en komen dan tot andere vaststellingen. Die vaststellingen kunnen onderling verschillen en hebben veel te maken met het motief van de immigrant in kwestie. Trok hij of zij naar Brazilië om emotionele redenen, werd hij of zij verliefd op een Braziliaanse inwoner (of inwoonster), of ging het om economische redenen, als investeerder, of werknemer van een of ander internationaal bedrijf? Wat het ook zij, vroeg of laat zal hij kennis maken met de Braziliaanse realiteit. En die verschilt nogal van andere realiteiten, dat kon u elders al lezen op deze website. Dat fraaie Braziliaanse kontje blijkt al snel niet te voldoen aan de verwachtingen, voor welke redenen dan ook. Op zakelijk vlak verloopt het ook niet altijd als verwacht. Goedgelovigheid wordt bestraft, en als dat nog niet volstaat, dan zal de Braziliaanse bureaucratie wel zorgen voor een nekslag. Leven, wonen en werken in Brazilië vraagt flink wat aanpassingsvermogen en vaak een ‘mens-erger-je-niet’ houding. Een goede manager kent succes omdat hij de juiste mensen inzet op de juiste plaats en op het juiste tijdstip. Dit geldt zeer zeker voor Brazilië waar men zich best omringt met goede en betrouwbare mensen. Ook zo in het beroepsleven. Het is van het allergrootste belang de juiste professionals te selecteren, iets wat niet overhaast kan gebeuren. Een beetje mensenkennis is mooi meegenomen, maar het is zo mogelijk nog veel belangrijker om de taal onder de knie te krijgen zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan tijdens de communicatie.

Politiek & maatschappij

protestosDe ‘democratie’ zoals wij die kennen in de lage landen, heeft een ietwat andere betekenis in Brazilië waar vaak nog het recht van de sterkste geldt, waar een buitenlander opkijkt van de straffeloosheid, het gebrek aan ethiek bij vele politici (niet in het minst die van de oude stempel), het vaak onnodige geweld van de mannen in uniform, de stedelijke (wan)orde, de maatschappelijke ongelijkheden, het gebrek aan respect voor het milieu. Dit alles leidde tot hevige protesten in juni 2013, vandaar naar zware politieke strubbelingen en uiteindelijk zelfs tot de afzetting van presidente Dilma Rousseff in 2016.

Niet zelden komen deze elementen aan bod in gesprekken tussen Brazilianen en buitenlanders, met alle gevolgen vandien. Brazilianen voelen zich vaak geïntimideerd, willen graag weten wat de buitenlander van hun land vindt, en moeten soms, tot hun beschaamdheid, toegeven dat hij gelijk heeft. Hij loopt echter op eieren, niemand vindt het leuk om te horen dat zijn of haar land achterlijk is, noch minder die Braziliaan die het wel degelijk goed meent met de maatschappij waarin hij/zij leeft, hard werkt, belastingen betaalt en lijdzaam moet ondergaan dat zijn geld niet altijd even goed besteed wordt door zijn leiders. De meesten zullen het niet graag horen, maar mislukkingen zijn dikwijls het gevolg van een verkeerde inschatting, een slecht begrip, gebrek aan kennis of aanpassingsvermogen. Een eenzijdige beschuldiging in de richting van Brazilianen is meestal onvolledig en krijgt daarenboven soms het niet onterechte antwoord ‘Wat kom je hier dan zoeken als het zo slecht is’?

Critici hebben niet helemaal ongelijk. Sommige Brazilianen deugen niet. Op sommige vlakken loopt Brazilië achter, op andere behoren ze bij de voorlopers. Brazilië is niet eenzijdig. Brazilië is een kleurrijk land. Zwart/wit kijkers zien die kleuren niet. Er moet genuanceerd worden. De eindboodschap is positief, ook al heeft Brazilië en zijn bevolking nog een lange weg te gaan.