Cimeira do Brasil: To the point!

Cimeira do Brasil is een VZW die recentelijk opgericht werd om kansarme Braziliaanse kinderen te helpen, dit middels de bouw of de verbouwing van scholen, het aanbieden van gratis onderwijs en andere vormen van scholing hierin begrepen de organisatie  van vakantiekampen, taalkampen en workshops. Voor de realisatie van dit humanitair doel is zeer veel geld nodig. Naast het verwerven van inkomsten uit ledenbijdragen, subsidies, schenkingen en giften, de participatie of organisatie van seminaries en allerlei evenementen, heeft CIMEIRA in die optiek eveneens een coördinatie- en communicatieplatform opgericht waar Belgische en andere Europese investeerders die een handelsactiviteit in Brazilië willen opstarten, terecht kunnen voor advies en begeleiding. De door deze bijkomstige handelsactiviteit gegenereerde winst zal samen met alle andere opbrengsten integraal besteed worden aan de realisatie van het humanitair doel. De leiding van deze non-profit organisatie is in handen van advokate Carine Knapen die zich laat bijstaan door een ploeg van 8 andere dames, waaronder enkele Braziliaanse vrouwen. Het team beschikt ook over een kantoor in Brazilië (Recife – Pernambuco).

Cimeira do Brasil coördineert op dit moment het bezoek van een grote Braziliaanse handelsmissie die België gaat bezoeken in november. De missie doet onder meer Brussel, Gent en Leuven aan, en er zijn bedrijfsbezoeken gepland bij Volvo en InBev. Volvo Gent ziet in Brazilië een veelbelovende nieuwe afzetmarkt.

Link2Brazil heeft de website van Cimeira do Brasil bezocht en vond er ondermeer volgende vragen en antwoorden die we hier even overnemen omdat ze bijzonder “to the point” zijn, en omdat het allemaal niet vaak genoeg kan herhaald worden:

Is het moeilijk om in Brazilië een handelsactiviteit op te starten ?

Ja. Als u de taal niet beheerst, de cultuur niet kent, zelf op zoek moet gaan naar de nodige service providers en hun tussenkomsten zelf dient te onderhandelen, riskeert u veel geld, tijd en energie te verliezen zonder enig resultaat. Het is belangrijk dat u ter plaatse beschikt over een vast contact, die u kan adviseren en bijstaan in uw keuze tot samenwerking met deze of gene dienstverlener en die de zaken van dichtbij blijft opvolgen.

Zijn Brazilianen sociaal?

Ja en neen. De Brazilianen die men terloops in de straat kruist zijn heel sociaal, hebben altijd tijd voor een praatje en zullen ook steeds hulp verlenen indien hierom gevraagd wordt. Op professioneel gebied is dit anders. Veel Braziliaanse ondernemers zijn nogal argwanend ten opzichte van personen/bedrijven die zij niet kennen. Er dient eerst een vertrouwensrelatie opgebouwd te worden. Eens hun deur open gaat, zijn zij daarentegen wel heel hartelijk en joviaal.

Houden Brazilianen hun woord?

Sommigen wel, anderen niet. U moet heel erg oppassen met wie u scheep gaat. Het zijn zeker niet altijd degenen die het goed kunnen uitleggen en/of de mooiste websites en presentaties voorleggen, die de beste diensten leveren. Integendeel. Nogal wat Brazilianen beloven hemel en aarde, maar komen hun beloftes vervolgens niet na of toch niet binnen de termijn die zij aangekondigd hebben. Zij moeten heel strikt opgevolgd worden.

Is Brazilië gevaarlijk?

Brazilië is niet gevaarlijker dan enig ander Europees land. Als u zich opvallend kleedt, duidelijke tekenen van rijkdom vertoont (juwelen, dure merkkledij), u zich ’s nachts op plaatsen begeeft die gekend zijn als zijnde onveilig, dan loopt u uiteraard een risico. Hier is dit niet anders.

Hoe is het leven in Brazilië?

Brazilië is een zeer aangenaam land om te wonen en te werken. Het leven is er echter duur, heel duur. Althans voor de consument. Heel wat zaken kosten meer dan in Europa. Voor producenten, distributeurs en verkopers, is het land daarentegen een aards paradijs.

Zijn er veel business opportuniteiten in Brazilië?

Absoluut. Met uitzondering van enkele grootsteden, is er in elke stad en streek een tekort aan consumptiegoederen en andere producten. In heel wat marktsegmenten kunnen de aanwezige producenten de vraag niet volgen. Door dit systematisch tekort zijn en blijven de prijzen voor de meeste producten hoog tot zeer hoog.

(Bron: Cimeira do Brasil)
Cimeira op Facebook

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s