Eindelijk meer metro’s?

Een van de pijnpunten van Brazilië wordt gevormd door een gebrekkige infrastructuur. Het wegennet van dit enorme land is voor verbetering vatbaar, op zijn minst. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer. Vele Brazilianen verliezen uren tijd om naar hun werk te gaan en om terug naar huis te keren, tijd die voor andere dingen kan gebruikt worden. De Fifa heeft trouwens al enkele malen twijfels geuit met het oog op het komende WK in 2014 en dringt erop aan dat de Brazilianen sneller werk maken van die broodnodige verbeteringen.


Dilma Rousseff tijdens de aankondiging van de geselecteerde projecten. Foto: Wilson Dias/ABr

Presidente Rousseff kondigde vandaag de projecten aan die geselectioneerd werden in het kader van het PAC-programma (een lange reeks werken die de groei van Brazilië moeten versnellen), meer bepaald projecten die de mobiliteit in de grote steden moeten aanpakken: “Brazilië moet investeren in metro’s. Voorheen hadden de steden geld tekort om metro’s te bouwen. Vandaag komt daar nog een probleem bij, met name de moeilijkheid om dergelijke werken uit te voeren zonder dat de functionaliteit van de stad in het gedrang komt. Daarnaast moeten we letten op de leefbaarheid, ervoor zorgen dat de burgers minder tijd verliezen om zich te verplaatsen van en naar het werk, en dat tegen een goedkope prijs en zonder het milieu te beschadigen“, aldus Dilma Rousseff.

Die werken kunnen een tijdelijke overlast veroorzaken, maar tegelijkertijd houden ze in dat de gebruikers in de nabije toekomst veel tijd gaan winnen. Iemand die nu 4 uur per dag nodig heeft om zich naar het werk te verplaatsen en weer terug naar huis te keren, zal daar in de toekomst slechts 1 uur voor nodig hebben, een tijdswinst van drie jaar in een normaal mensenleven. Dat was de uitleg van de minister van steden, Agnaldo Ribeiro.

Het PAC Mobilidade Urbana programma (gelanceerd in 2011) gaat 32 miljard reais uittrekken voor projecten van metro´s, spoorlijnen en speciale vakken op de rijbaan voor autobussen, dit laatste voor steden met minstens 700.000 inwoners. In totaal zullen 51 gemeentes in 18 verschillende staten bevoordeeld worden, ondermeer de steden Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador en Fortaleza (metro) en een algemene verbetering van het bestaande openbaar vervoer in Recife en in Rio de Janeiro. In totaal zullen 53 miljoen Brazilianen later kunnen genieten van deze investeringen.


De metro van Salvador zou 28 stations over een afstand van 48km moeten hebben tegen het einde van de werken. Die werken begonnen in april van 2000 maar tot op vandaag rijden er geen treinen, behalve op de manier zoals op de foto hierboven (de treinstellen aangevoerd voor een proefrit). Nogal wat Soteropolitanos (inwoners van Salvador) drijven de spot met die achterstand maar protesteren ook tegen de oplopende kosten. Enkel de huur van de overdekte bewaarplaatsen waar de treinstellen bewaard worden, kost R$ 180.000 per maand aan het stadsbestuur van Salvador. Op dit ogenblik is slechts 6km van het traject afgewerkt. De overheid van Salvador houdt vol dat de metro functioneel zal zijn tegen 2014.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s